KEP 2014


Tematické zaměření konference

Odborná konference bude věnována současnému stavu výuky a studia elektrotechniky v ČR a prezentaci studentských projektů. Přednesené příspěvky budou zaměřeny především na vybrané aspekty výuky a studia technických oborů. Konference je rovněž zaměřena na oslovení středoškolských pedagogů ke spolupráci pro získávání nových talentů z řad studentů pro vědu a výzkum a tím zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Cíl konference

Seznámit účastníky konference s Fakultou vojenských technologií, s jejím zaměřením, s přípravou studentů a se směry rozvoje pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti. Program konference umožní výměnu zkušeností mezi pedagogy elektrotechnických oborů a navázání a posílení dobrých profesních vztahů mezi středními školami a Fakultou vojenských technologií. Konference je primárně určena pro středoškolské pedagogy elektrotechnických škol z celého území ČR.

Oznámení

 

Finální program

 

Byl vytvořen finální program konference KEP 2014. Dostupný je ve verzi pdf.

 
Publikováno: 2014-01-27
 
Více oznámení...

Informace o konferenci
Logo